fbpx

Prirodna ljepota koja oduzima dah

Istra je dokaz da nas priroda daruje vrhunskim plodovima ako čuvamo bogatstvo koje nam je ustupila na korištenje

Ono što ovaj kraj čini posebnim su biološka raznolikost, bogat biljni svijet te osobita mikroklimatska obilježja. Prirodni procesi koji su se odvijali dugi niz godina omogućili su sjedinjenje jedinstvenog svijeta flore i faune pa Istra zaista obiluje prirodnim znamenitostima. Od zakonom zaštićenih predjela tu su prirodni rezervati: nacionalni park Brijuni, park prirode Učka, zaštićeni krajolik Limski zaljev, park šuma Zlatni rt i ornitološki rezervat Palud, park šuma Šijana, zaštićeni krajolik Kamenjak te tartufima bogata Motovunska šuma.

Siva i Zelena Istra

Zbog naslaga fliša te velike zastupljenosti gline i njene sive boje, središnja se Istra naziva i Siva Istra. Kako su flišne naslage vodonepropusne, mnoge tekućice stvaraju brojne jaruge niz koje se slijevaju oborinske vode. Važan dio tog dijela Istre su složene doline rijeka Mirne i Raše s pritocima, čiji je oblik uvjetovan sastavom stijena - u predjelima gdje prevladavaju mekše flišne naslage rijeke imaju razgranatu mrežu pritoka, dok su u predjelima od tvrđih stijena rijeke usjekle duboke i strme kanjone. Zbog bujne vegetacije ovaj je kraj, osobito oko Pazina i Buzeta, poznat i pod nazivom Zelena Istra.

Vodeno bogatstvo

Zahvaljujući nepropusnim flišnim naslagama, središnja Istra ne oskudijeva vodom, a raznovrsnost njenih vodenih bogatstava seže od rijeka, potoka i jezeraca do višebrojnih izvora podzemnih voda.

Najznačajniji površinski vodotoci su Mirna, Raša, Boljunčica i Dragonja te ponornica Pazinčica. Mirna je najduža i vodom najbogatija istarska rijeka. Duga je 53 km, izvire kod Buzeta, a utječe u Jadransko more blizu Novigrada. Zajedno sa svojim pritocima Butonigom i Krvarom, Mirna je prirodna granica općine Motovun na zapadu, sjeveru i sjeveroistoku. Od Buzeta do ušća tok rijeke ima vrlo blagi pad pa je za srednjega vodostaja razmjerno miran po čemu je rijeka vjerojatno dobila ime.

Cijela općina Motovun je vodonosno područje s 3 izvora pitke vode (podno naselja Beletićev brijeg, podno naselja Motovun i u blizini zaselka Šćulci) te 6 kaptiranih izvora (pokraj zaselka Rudela, u Divjakima, pokraj Sv. Bartola, u zaselku Valenti, u Veli pokraj Murara te južno od zaselka Klarići). Nerijetko se mogu pronaći i krške lokve, mala i plitka vodena staništa nastala zadržavanjem vode u udubinama u tlu.

Plodno tlo

Zahvaljujući specifičnoj mikroklimi i povoljnom utjecaju rijeke Mirne, područje Motovuna i njegove okolice vrlo je plodno. Zemljišta najviše odgovaraju vinogradarstvu i maslinarstvu te uzgoju povrtlarskih kultura, no najzastupljeniji proizvod su vina. Sorte koje se najviše proizvode su istarska malvazija, muškat, chardonnay, sivi i bijeli pinot te teran, merlot, cabernet sauvignon i cabernet franc.

Sve se više proizvode i maslinova ulja koja su, kao i vina, sinonim istarskog životnog stila. Često se maslinovo ulje koristi kao jedini dodatak jelima, za isticanje prirodnih okusa sira, svježeg povrća, plodova mora, jela od mesa ili tjestenine. Istarska maslinova ulja najčešće se proizvode od sorti istarska bjelica, frantoio, leccino, bugla i črnica.

Motovunska šuma najveće je zaokruženo stanište triju vrsta crnog tartufa (Tuber Aestivum, Tuber Brumale i Tuber Uncinatum) te čuvenog istarskog bijelog tartufa (Tuber Magnatum Pico). Najčešće ih se nalazi podno hrasta lužnjaka koji raste uz rijeku Mirnu i sam predstavlja osobitost istarske vegetacije, jer je inače karakterističan za kontinentalne nizinske dijelove Hrvatske.


ZIGANTE TRUFFLES

SAJAM TARTUFA www.sajamtartufa.com 
RESTORAN ZIGANTE www.restaurantzigante.com 

Portoroška 15, Plovanija
52460 Buje,
HRVATSKA

e-mail: info@zigantetartufi.com
Tel: +385 52 777 409
Tel: +385 52 777 410
Fax: +385 52 777 111

Vangelska cesta 8
SI - 6000 Koper
SLOVENIA

e-mail: officesi@zigantetartufi.com
Tel: +386 56251190
Fax: +386 56251191

Copyright: Zigantetartufi d.o.o.  Development - Studio web art